Polityka prywatności

Prywatność Użytkowników naszego serwisu jest bardzo ważna. Dlatego też, wyznaczyliśmy osobę pełniącą funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji a także dopełniamy wszystkich obowiązków nałożonych na administratorów danych przez z ustawę o ochronie danych osobowych. Nasze systemy informatyczne oraz pomieszczenia w których dane są przetwarzane gwarantują Państwa danym pełne bezpieczeństwo. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa prywatności w formie pytań i odpowiedzi.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Nie sprzedajemy ani nie przekazujemy informacji osobistych takich jak e-mail, login, etc. innym podmiotom. Zbiór danych osobowych dotyczących Użytkowników został zgłoszony do biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych (nr ref. WWW 25000311).

Jakie informacje o Użytkowniku gromadzimy i wykorzystujemy?

Pliki z logami. Tak jak większość innych witryn internetowych, rejestrujemy i wykorzystujemy w celach statystycznych i demograficznych dane zawarte w plikach logów. Dzięki temu możemy rozwijać nasz Serwis w oparciu o rzeczywiste potrzeby Użytkowników.

Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox) oraz adres strony, którą otwierasz, korzystając z naszego Serwisu. Informacje te przechowujemy maksymalnie przez dwa tygodnie. Po upływie dwóch tygodni są one automatycznie usuwane.

Co to są pliki cookies i sygnalizatory WWW oraz jak z nimi postępujemy?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze (bądź innym urządzeniu, z którego korzystasz).

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy pliki cookies umożliwiają m. in. zalogowanie do niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Nasz serwis umożliwia także korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (np. Google) w celach statystycznych oraz reklamowych.

To Ty decydujesz, czy chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze. Możesz dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall.

Zwróć uwagę, że wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z opcji naszego serwisu. Nie będziesz mógł m.in. zalogować się na forum, utworzyć własnego konta i logować się do nich.

Jakie dane mogą być wykorzystywane przez inne podmioty i w jakim celu?

Niektórzy z naszych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii, jak pliki cookies czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz, i w niektórych przypadkach informacji o zainstalowaniu dodatku Flash.

Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane Użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych Użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie).

Jak zachować się w sytuacji, kiedy inna Osoba Korzystająca z serwisu, upubliczniła moje dane osobowe bądź w jakikolwiek inny sposób naruszyła moje dobra osobiste?

Wszelkie wypowiedzi niezgodne z regulaminem Serwisu będą przez Właściciela niezwłocznie usuwane. W przypadku zaistnienia okoliczności naruszenia dóbr osobistych bądź upublicznienia danych osobowych, prosimy osobę pokrzywdzoną takim działaniem o niezwłoczny kontakt z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji - redakcja_abczdrowie@grupawp.pl

Jakie prawa przysługują Użytkownikom, którzy udostępnili Serwisowi swoje dane osobowe?

To Użytkownicy decydują o tym, czy udostępnione przez nich informacje, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych, będą traktowane jako dane osobowe. Dla przykładu: zarejestrowanie się pod mailem o strukturze imię.nazwisko@nazwa_zakładu_pracy może zostać uznane za dane identyfikujące osobę fizyczną. Podobnie w przypadku ujawnienia w pytaniu zadawanym lekarzowi bądź w komentarzu szczegółowych informacji o Użytkowniku, takich jak np. dokładny adres zamieszkania czy numer telefonu.

Każdej osobie, która udostępniła swoje dane osobowe przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a w szczególności prawo do:

1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2,
7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
10. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1

Centrum Ochrony Prywatności - http://onas.wp.pl/poufnosc